Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

w Tomaszowie Maz.

Historia parafii

RYS   HISTORYCZNY

PARAFII  MATKI   BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ  POMOCY.

 

      Parafia M.B.N.P. w Tomaszowie Mazowieckim jako prawna jednostka kościelna powołana została dekretem biskupa sandomiersko-radomskiego Edwarda Majerskiego dnia 30 czerwca 1987 r. i wyodrębniona z parafii św. Marcina w Tomaszowie Maz.

 

      Pierwsze próby budowy kaplicy na „Ludwikowie” podjęte były w roku 1975 przez ówczesnego proboszcza parafii św. Marcina i wikariusza ks. Mariana Mężyka. Pozyskano plac przy ul. Robotniczej i rozpoczęto „nielegalną” budowę kaplicy. Niestety, prace zostały przerwane bo ówczesne władze komunistyczne zablokowały budowę, przejęły plac,  rozpoczęty budynek  i dokończyły budowę z przeznaczeniem na przedszkole, które funkcjonuje po dziś dzień.

 

    Kolejna próba budowy kaplicy została podjęta  w 1985 roku przez ks. Jana Urbanika, który został tu skierowany przez ks. biskupa by tworzył samodzielną placówkę duszpasterską. Kupiony został  plac przy ul. Łukasza i rozpoczęto budowę, także nielegalnie, bo na uzyskanie pozwolenia budowlanego nie było szans. Mając przykre doświadczenia z budową przy ul. Robotniczej, błyskawicznie ukończono budowę kaplicy, którą poświęcił ks. biskup Materski. Kaplica funkcjonowała do 1994 roku.

 

    Po ks. Janie Urbaniaku, w roku 1986, pracę duszpasterską  na „Ludwikowie” rozpoczął ks. Józef Tępiński, który po utworzeniu parafii został jej pierwszym proboszczem.

 

     W 1987 roku parafia przy wsparciu finansowym biskupa zakupiła plac przy ul. Ludwikowskiej. Z dniem 1 lipca, dotychczasowy proboszcz  został przeniesiony do innej parafii a do „Ludwikowa”  przyszedł ks. Zbigniew Kowalczyk dotychczasowy proboszcz parafii M.B. Wspomożenia  Wiernych w Połańcu.

 

    Rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę kościoła do 600 m2. Jednak nadal istniał opór władz. Wszelkie pisma kierowane do Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. wędrowały do Piotrkowa Tryb. do Urzędu do Spraw Wyznań, ( z pieczątką POUFNE)  bo tam zapadały decyzje.

 

   Pierwszy projekt kościoła powstał w 1989 roku, wykonany przez  A. Dworczak (architekta) i inż. J. Frey (konstruktora). Niestety władze w Piotrkowie odrzuciły projekt, nie dlatego, że była nieładna bryła kościoła, ale żeby utrudnić i przedłużać. Mimo braku pozwolenia i tak jesienią rozpoczęliśmy budowę, oczywiście nielegalnie.  Wykonaliśmy roboty ziemne łącznie z ławami fundamentowymi. W styczniu w Urzędzie Miasta złożony został nowy projekt i o dziwo już 1 marca 1990 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kościoła.

 

  Na skutek przemian ustrojowych został zlikwidowany Urząd do Spraw Wyznań. I nastała nowa era w historii Rzeczypospolitej. A my już legalnie prowadziliśmy budowę. Prace były prowadzone w czynie społecznym, również murarze Czesław Ostrowski, Adam Bańczyk, Marian Franczak przy wsparciu innych „umiejących trzymać kielnię” murowali. Wielu życzliwych  oddanych i zaangażowanych parafian, szczególnie strażaków było ogromnym wsparciem przy budowie.

 

     31 maja 1992 r. ks. biskup Adam Odzimek poświęcił kamień węgielny i udzielił sakramentu bierzmowania 84 osobom. Uroczystość odbyła się na placu przed kościołem.

 

W czerwcu 1994 roku budynek kościoła był gotowy, ale w stanie surowym, dach zabezpieczony papą.

 

 A już 8 grudnia wraz z ks. Januszem Krupą (pierwszym wikariuszem w tej parafii)   uroczyście przeniesiono  Najświętszy Sakrament z kaplicy przy ul. Łukasza do nowo budowanego kościoła, którego wnętrze było jeszcze bez tynków, ale przygotowano prowizoryczny ołtarz i dekorację.

 

 Poświęcenia świątyni dokonał Ordynariusz Diecezji Radomskiej biskup Edward Materski  25 grudnia 1994 r.

 

       Na dziesiątą rocznicę erygowania parafii przybyli księża biskupi pomocniczy; Adam Odzimek z Radomia i Marian Zimałek z Sandomierza. Również w tym dniu został poświęcony budynek domu parafialnego.

 

    W kolejnych latach prowadzone były inwestycje w wewnątrz świątyni. I tak w 2004 roku trwały prace w prezbiterium. Montowana była marmurowa rama wykonana w pracowni Lutiano Padowaniego  w Weronie. Tam również był wykonany ołtarz, ambonka chrzcielnica oraz posadzka marmurowa w prezbiterium. Zaś obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z mozaiki weneckiej (smalty) został wykonany w pracowni Janusza Sobczyka z Warszawy.

 

     W 2009 roku konsekracji kościoła i ołtarza dokonał ks. biskup Adam Odzimek biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej.

 

Przez lata 2010 do 2020 dalsze upiększanie kościoła oraz placu wokół świątyni.

Adres

Parafia MBNP

ul. Ludwikowska 81/83, 97-200, Tomaszów Mazowiecki

Kontakt

+48 600 341 249

zbigniew1953@poczta.onet.pl

Nr konta parafii

Bank PKO

56 1240 3145 1111 0000 2785 9784

2021© Administrator Maciej Stępowski ver. 9.05.21